Astropsychologie

Astropsychologie

Místo: ul. Hvězdová
Místo konání: park…

11. 6. 2016
Zpět

Astropsychologie, 11. 6. 2016 v 15.00

Datum : 11 . 6 . 2016

Místo : ul. Hvězdová

Typ : Další

Místo konání: park Hvězdička

 

„Astrologii chápu jako analytickou a výkladovou metodu, kterou není nutné brát deterministicky, a která pracuje s trendy a kvalitami, spíše než s determinanty. Stejně tak nemusí být nutně časopisecky redukcionistická – nejde v ní o 12 kategorií slunečních znamení ani o převzetí zodpovědnosti za život člověka. Možnosti jsou vždy víceméně otevřené a zodpovědnost za svůj život neseme každý jednotlivý den, ať už jsme se narodili do jakékoliv doby nebo jakýchkoliv společenských či rodinných podmínek, máme příležitost volit, i když v nějak sestavených kulisách.  Astrologie přesto představuje poměrně senzitivní nástroj, prostřednictvím kterého je možné rozkrývat některé psychologické i životní pravidelnosti, klást si otázky, a reflektovat tak průběh momentálního dění. V několika málo slovech se dá říct, že toto pojetí vychází z jungiánského chápání synchronicity. Last but not least: funguje to.“ 

 

https://www.facebook.com/reflexivniastrolgie/?fref=ts